Όλα τα μηνύματα

Ερ: A little bit expensive :(

Ερώτηση από FabMds επί 2021-01-05 02:42:03

BG351137505 Really You are right,, unnecessary expensive..very expensive for a plastic nylon

2022-06-28 01:43:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ok for zd racing 9203 ?

Ερώτηση από FabMds επί 2022-03-31 03:18:35

The seller Yes,this differential case is also suitable for zd 9203 car

2022-04-01 08:53:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

FabMds the seller : 🤣🤣🤣🤣🤣 i love !

2022-03-24 04:30:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)