Όλα τα μηνύματα

Ερ: will they fit on the jlb cheetah?

Ερώτηση από dutch_guy επί 2022-06-19 12:24:00

wlolo probablement oui

2022-07-03 03:14:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will this work with any RC car ? brushless etc

Ερώτηση από vtecripper επί 2022-03-08 08:04:12

wlolo Yes

2022-03-09 07:03:21 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can the 2200 kv can run on a 60amp esc?

Ερώτηση από BG435502118 επί 2022-02-03 01:20:31

wlolo yes...

2022-02-03 06:00:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello, is the program card for this esc are in this store?

Ερώτηση από wlolo επί 2021-10-23 08:09:26

emilevirus Yesproduct id is 1057127

2021-12-11 11:34:55 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I have a 85 amp esc what the best kv motor for it could use 2s and 3s

Ερώτηση από BG736115456 επί 2021-06-13 09:20:47

wlolo 3300kvis good.

2021-11-17 06:58:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)