Όλα τα μηνύματα

Ερ: is that low esr?

Ερώτηση από BG351137505 επί 2023-02-19 03:35:35

ppetermann yes

2023-02-19 05:07:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: bought the stack but banggood sent me only the esc

Ερώτηση από yheer επί 2022-09-27 11:21:59

BG351137505 The Problem is fixed immediately. Thanks

2023-01-24 03:54:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this support an analog camera or just Digital ?

Ερώτηση από Kevin επί 2022-08-25 07:16:13

BG351137505 Yes , it supports digital and analog. I test it successful. Also it has an input for easy connection of digital cameras.

2023-01-24 03:52:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: i have a iflight evoque F5 X frame HD. will this esc fit for my nazgul evoque HD?

Ερώτηση από Franky Ray Grabner επί 2022-11-29 03:16:21

BG351137505 Yes, this is compatible size and performance with nazgul evoque f5 and f6. this is original part

2022-12-05 12:35:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)