Όλα τα μηνύματα

Ερ: can this 3650 3000kv motor handle 4s ?

Ερώτηση από DMNdot επί 2021-09-21 07:22:09

JeromeBZH Je ne pense pas que la 4s soit adapté pour ce modèle

2021-10-10 12:47:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)