Οι ερωτήσεις μου

Ερ: A little bit expensive :(

Ερώτηση από FabMds επί 2021-01-05 14:42:03

BG351137505 Really You are right,, unnecessary expensive..very expensive for a plastic nylon

2022-06-28 13:43:33 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: ok for zd racing 9203 ?

Ερώτηση από FabMds επί 2022-03-31 15:18:35

The seller Yes,this differential case is also suitable for zd 9203 car

2022-04-01 20:53:03 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: I think 450mah in 3s for a long fly, or 300mah 3s for speed

Ερώτηση από fabienmendritzki επί 2020-08-08 14:49:11

Hangchow Flume Don't sell this item anymore

2020-09-02 03:49:27 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: It s OK for eachine novice 2?

Ερώτηση από fabienmendritzki επί 2020-06-19 14:31:37

Lynn It can not support.

2020-07-02 04:00:02 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)