Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Can this device check the fiish tank ph level?

Ερώτηση από Rex επί 2019-04-05 04:40:13

felix-braun No, just TDS which has nothing to do with Ph

2019-06-14 11:54:46 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (4)

Williems213 it's good grip, i usually used redmi note 8 pro and no problem

2021-09-22 08:23:16 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: the day and date will flip automatically or we have to do it manually?

Ερώτηση από Rex επί 2020-02-19 21:10:31

Pleased r we have to do it manually

2020-02-24 02:14:12 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)