Όλα τα μηνύματα

Ερ: i recive the item and there is a leak under the handle, how can i fix that?

Ερώτηση από Oren Jan επί 2021-11-22 10:54:33

Mkjk96 If you have any questions about after-sales service, you can contact our after-sales service. We will provide you with better solutions.cservice@banggood.com

2021-11-28 07:36:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: is it heat inserts for 3d printing

Ερώτηση από omer επί 2021-11-26 01:16:13

Danae yes

2021-11-28 07:34:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: When is the item available?

Ερώτηση από BG533917181 επί 2021-11-27 02:55:03

Thi ther This product is very popular, we will ship it as soon as possible.

2021-11-28 07:30:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: alguna versión de 110v?

Ερώτηση από bubulubueno επί 2021-11-24 06:42:44

CutiePie No 110V

2021-11-24 11:55:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Xxpedop If you have any questions about after-sales service, you can contact our after-sales service. We will provide you with better solutions.cservice@banggood.com

2021-11-22 09:07:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)