Όλα τα μηνύματα

Ερ: oi boa tarde, a ferramenta vem so com uma lâmina? ou vem outras? ass: Luan.

Ερώτηση από Luan Sa επί 2018-10-09 01:55:24

Danil9891 Да тут только 1 лезвие

2021-09-14 12:05:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What colour temperature is the light?

Ερώτηση από RajA επί 2019-12-15 08:56:21

Danil9891 Тёплый свет

2021-09-14 12:05:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: For Singapore, use EU or US?

Ερώτηση από Rex επί 2021-06-01 12:15:12

Danil9891 У меня пока что, всё нормально!

2021-09-06 04:06:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: please, which is the difference from US and EU adapter?

Ερώτηση από etabetaus2000@yahoo. επί 2020-07-05 12:07:17

Danil9891 Предыдущий ответ верный!

2021-09-06 04:05:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: tem resistência UV?

Ερώτηση από Nelson Barros επί 2020-05-18 08:00:20

Danil9891 Не понял?

2021-09-06 04:03:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)