Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can this device check the fiish tank ph level?

Ερώτηση από Rex επί 2019-04-05 04:40:13

felix-braun No, just TDS which has nothing to do with Ph

2019-06-14 11:54:46 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: How many individual strands are there in each wire?

Ερώτηση από hsb3852 επί 2018-06-20 05:07:22

Felix-Braun One of the 4-Star reviews says this: "The red cable has 17 conductive wires core inside but the black cable has 16 conductive wires core inside. Well it's a bit strange it should be identical on both sides. These wires look made of aluminum."

2018-10-23 10:30:29 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)