Οι ερωτήσεις μου

Ερ: This is REALLY 4K ? It have SONY sensor IMX415 ??? Yes or Not ?

Ερώτηση από Franco επί 2021-10-14 01:28:02

The seller Single recording 4K dual recording before 2K after 1080P

2021-10-18 01:32:49 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Model “B” and “UN” Please seller be clear, for what model they are???

Ερώτηση από Franco επί 2021-07-28 00:19:57

The seller TypeA: compatible with Xiaomi M365, 1S TypeB: compatible with Xiaomi PRO, PRO2

2021-07-28 21:56:00 Βοηθητικός (3)
Απαντήσεις (3)

Ερ: Push button is included ???? Thank bro

Ερώτηση από Franco επί 2021-07-18 06:50:27

The seller not include

2021-07-30 03:00:00 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)