Όλα τα μηνύματα

Ερ: how do I get the manual

Ερώτηση από BG151222151 επί 2023-04-18 04:30:48

Ntbanis Copy the link to the browser to open and download. http://myosuploads3.banggood.com/products/20220902/20220902030840IO61A02.pdf

2023-04-19 02:00:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Where can be downloaded the MODBUS command set for KWS-AC301L?
There is no documentation.

Ερώτηση από snail επί 2023-04-17 11:32:56

Quokkahmic http://myosuploads3.banggood.com/products/20211012/20211012015055KWS-AC301.rar

2023-04-19 01:58:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does support Windows PC?

Ερώτηση από BG455414101 επί 2022-12-08 05:30:45

Chorog No

2022-12-09 03:01:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi can I have the gamelist ? Is there really 30 000games and more or I’ll have to install them

Ερώτηση από BG518133946 επί 2022-12-08 09:19:26

Danae 35000 Games have been pre-installed, no need to install it yourself. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t6kQXckuP5dqAOOkcF7z0ZPtqhIdV1mG/edit?usp=share_link&ouid=101400986798977427938&rtpof=true&sd=true

2022-12-09 03:00:33 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Tiene WiFi la consola

Ερώτηση από BG183741721 επί 2022-12-08 06:46:12

Mirthful Do not support WiFi

2022-12-09 02:55:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Tanveer Adore A menos que su amigo esté en Hong Kong, Macao o Taiwán, China, otros lugares no pueden entregar

2022-12-05 02:11:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Grommet Compatible Mobile Phone Size: less than 179mm in length. As long as the length of the mobile phone is less than 179mm, it can support

2022-12-05 02:07:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: possui emulador para sega saturn?

Ερώτηση από giovanedsp επί 2022-12-01 12:00:55

liangyan6 The following have https://www.banggood.com/X9-Retro-64GB-9000-Games-TV-Game-Console-for-PSP-N64-PS1-GB-NAOMI-NDS-with-2_4G-Wireless-Gamepad-TV-Video-Game-Player-HD-Out-Emulators-p-1973364.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryElectronicsPop

2022-12-01 09:42:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Boa noite, O comando da para jogar com a Xbox series x?

Ερώτηση από peixoto21p επί 2022-11-30 02:13:40

Djninjac no, not recommended

2022-12-01 09:38:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: se faccio ordine da Hong Kong mi arriva in inglese la lingua?

Ερώτηση από BG141448936 επί 2022-11-30 05:56:13

Angiosperm Yes, default English

2022-12-01 09:36:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: o radio vem junto ou e so assessórios

Ερώτηση από Adenilsom Cardoso επί 2022-11-27 11:17:06

Tritavus Not include radio

2022-11-27 08:31:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Has it PES99 as a game? could we add image of game to MMC?

Ερώτηση από BG811224561 επί 2022-11-27 03:11:03

json Not sure

2022-11-27 08:29:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)