Όλα τα μηνύματα

Ερ: This item shows up as $37 but when you click it says $47, Which one is correct?

Ερώτηση από englishpatientdoc επί 2020-10-07 12:41:53

JoGeo The price depends on the warehouse you choose. It is available in two warehouses now.

2021-10-26 07:18:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this case plastic or aluminum?

Ερώτηση από Dimitrios Tsonis επί 2019-09-11 04:56:20

JoGeo It is plastic abs material.

2021-10-26 07:15:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Does it come in White?

Ερώτηση από BG401016432 επί 2020-02-11 06:05:42

JoGeo Yes it comes in white colour as well.

2021-10-26 07:14:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: Is there a us Verizon available

Ερώτηση από BG161215379 επί 2021-10-23 12:52:46

JoGeo There are two versions. So the other area version is for all those outside Europe.

2021-10-25 02:47:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: hi. are adjustable feet? thanks

Ερώτηση από BG814793975 επί 2020-12-29 04:47:53

JoGeo Yes the feet are height adjustable.

2021-10-25 02:43:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: When in EU warehouse again? Im waiting for it. Thank you.

Ερώτηση από Kirk12 επί 2021-03-21 04:22:32

JoGeo It is now available in EU through the CZ warehouse.

2021-10-25 02:42:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are the batteries li-po or li-on, please?

Ερώτηση από Frank Doyle επί 2021-09-23 03:33:42

JoGeo These are li-po batteries as most RC cars.

2021-10-25 02:05:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do all versions com with a 2nd body or is it only the version NO.: 01 with 1 battery?

Ερώτηση από Tonywolx επί 2021-09-11 07:35:24

JoGeo No, only the NO 01 has two bodies.

2021-10-25 02:04:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: هل معه القطع ام لا

Ερώτηση από XxaladwanixX επί 2021-04-25 08:53:25

JoGeo Components are not included.

2021-10-23 02:21:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: la tijera tiene distintas aberturas de corte o solo tiene la de 30mm?

Ερώτηση από BG431014441 επί 2021-01-07 02:05:54

JoGeo Scissor has 4 cutting openings (10 - 30mm).

2021-10-19 02:49:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)