Όλα τα μηνύματα

Ερ: This platform is also suitable for Xiaomi Pro2 scooter version ? Thanks

Ερώτηση από Franco επί 2021-09-12 01:33:09

Kittywas Sorry, it is not suitable.

2021-09-13 01:31:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

The seller Dear, it has been clearly stated in the product description. TypeA: compatible with M365, 1S TypeB: compatible with PRO, PRO2

2021-09-13 09:26:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Questo modello è valido anche per xiaomi pro 2 ???

Ερώτηση από Frreenk επί 2021-07-03 03:55:59

Jesse2126 Yes its good and it has no such big bumps

2021-07-07 12:42:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Model “B” and “UN” Please seller be clear, for what model they are???

Ερώτηση από Franco επί 2021-07-28 12:19:57

The seller TypeA: compatible with Xiaomi M365, 1S TypeB: compatible with Xiaomi PRO, PRO2

2021-07-28 09:56:00 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it record the video on every motion detection to the clouds?

Ερώτηση από serrrrr επί 2018-11-22 03:08:59

Frreenk It’s not a good device, I do not suggest to purchase . Actually is out of production

2021-08-06 12:53:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Push button is included ???? Thank bro

Ερώτηση από Franco επί 2021-07-18 06:50:27

The seller not include

2021-07-30 03:00:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)