Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it compatible with pc?

Ερώτηση από BG411043824 επί 2021-01-01 07:44:20

bringho Mine does work with my PS 3 but I bought it to use it with my PC and my 64-bit Windows 10 does NOT recognise the dongle, no driver is foundSo the answer as far as I kow is a BIG NO even though the instructions states that it should work with the PC as well...

2021-05-02 01:45:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)