Όλα τα μηνύματα

Ερ: Follow up questions on holes: bottom and top hole diametre?

Ερώτηση από bringho επί 2021-02-18 04:07:36

BG485749112 Thehole is 4,4 mm and the top of the countersunk part is 8,4 mm. So a 4mm screw will fit easily

2021-02-25 04:23:16 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with sonoff zigbee bridge?

Ερώτηση από Nuno επί 2021-02-24 02:00:44

BG485749112 Idon't know if it works with a Sonoff Zigbee bridge. It's Zigbee compatibel and I had them in no time working in Homey, Home assitant and Google Home

2021-02-25 04:16:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This Cable works on samsung note 10 lite? Thx

Ερώτηση από Ja Maťko επί 2020-12-09 05:50:38

BG485749112 Idon't know but it works with Samsung S9, S10 and S20 so I think it should work on a Samsung Note with USB-C too

2021-02-25 04:14:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Number of holes, distance between them and diameter for 800mm T-slot Track?

Ερώτηση από bringho επί 2021-01-04 01:42:13

BG485749112 Fiveholes on 800mm, Approx 30mm from the sides and 185mm heart to heart between the holes. The one I bought is 30mm broad and 12,8mm high

2021-02-16 12:41:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Compatible con moto x4?

Ερώτηση από luismendezmachucho επί 2018-10-26 06:34:28

BG485749112 Idon't know, I Use the cable to connect my Samsung Phones and Gopro 9 to my computer. The cable is fast enough to use the Gopro as a webcam on 4K. It also work fine with Samsung quick charger on 3 Amp.

2021-02-16 12:30:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this product work with Hubitat Elevation?

Ερώτηση από Powderjockey επί 2020-05-19 10:05:06

BG485749112 sorry,I don't know. I've got them working with Google and Homey. I use them to monitor opening and closing doors and that works fine. According to me they work with most Zigbee 3.0 hubs.

2021-02-16 12:27:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)