Οι ερωτήσεις μου

Ερ: is this the version (v3) with the speaker and microphone?

Ερώτηση από sssss επί 2021-02-16 20:42:48

Molok V3is here: https://www.banggood.com/LILYGO-T-WATCH-2020-V3-Microphone-IPS-Touchable-ESP32-WIFI-Bluetooth-Vibration-Motor-Speaker-Three-axis-Accelerometer-Pedometer-p-1823085.html

2022-02-13 13:15:28 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (3)

Ερ: can i used a 24v dc power supply with this?

Ερώτηση από sipan επί 2019-01-17 05:08:45

wujiahui Input voltage: 5v-12v,24 V is not good.

2019-01-18 01:57:50 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (3)

Ερ: why aren't there 110v versions of this kind of light?

Ερώτηση από sssss επί 2021-05-07 21:01:39

The seller Thank you for your suggestion, we will forward your feedback to our relevant staff.

2021-06-08 05:12:48 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)