Όλα τα μηνύματα

Lory Dearcustomer, this is your operation problem, connect the CC cable, long press the left button, it will be displayed. The specific operation has been sent to you by Lollipop customer service, thank you.

Ppnavi 20/11/2021
0
Σχόλια (1)

Ερ: how to buy from myanmar

Ερώτηση από BG171239434 επί 2021-11-16 12:31:22

Extrud You can ship your order to almost every country, and free shipping is available for most destinations. You can't ship an order to the Chinese mainland, South Sudan, Yemen, Crimea, and Syria, but all other Countries are ok. Follow the link to get more information. https://www.banggood.com/Search_hl70_at320

2021-11-16 10:01:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Silly Stuff What needs to be input is a voltage of 5V, perhaps a 5V transformer.

2021-07-12 02:02:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I attach it to a DIN rail?

Ερώτηση από BG125406134 επί 2021-03-06 07:46:37

Empathetic Yeah,that isOK

2021-03-07 02:34:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: physical dimensions, please

Ερώτηση από SaintStephenEngineer επί 2021-02-17 06:49:03

Braird http://myosuploads3.banggood.com/products/20200220/2020022019541841190.jpg

2021-03-03 04:24:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: physical dimensions, please

Ερώτηση από SaintStephenEngineer επί 2021-02-17 06:50:56

Jonnie http://myosuploads3.banggood.com/products/20200220/2020022019541841190.jpg

2021-03-03 04:24:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: physical dimensions, please

Ερώτηση από SaintStephenEngineer επί 2021-02-17 06:51:38

Brizaxb http://myosuploads3.banggood.com/products/20200220/2020022019541841190.jpg

2021-03-03 04:23:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: vem com o manual dizendo como ligar qual fonte usar ..quero saber de Tudo

Ερώτηση από cybercompel επί 2021-02-17 08:00:35

Chocolatopia No instruction manual http://myosuploads3.banggood.com/products/20200220/2020022019541841190.jpg

2021-03-03 04:21:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: dimentions?

Ερώτηση από IoSogiakas επί 2021-02-18 01:45:58

Fascine Circle diameter 50mm Module 41*18.9mm

2021-03-03 04:20:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: j'ai un souci mon horloge ne s'allume que lorsque j'appui sur un des deux boutons...

Ερώτηση από BG134513508 επί 2021-02-18 02:14:39

Satnav8 There are related instructions in the details description.

2021-03-03 04:10:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: जी हा, लेकिन इस बात की

Ερώτηση από BG351513484 επί 2021-02-18 03:34:09

Waits You can use different payment methods to pay for the order. To get more information,you can refer to the link. https://usa.banggood.com/How-to-pay-on-Banggood-_hl12

2021-03-03 04:09:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: SanKen-tube 1494/3858 High Power HIFI Audio  2x39v good 10A thx

Ερώτηση από BG151312152 επί 2021-02-16 12:45:55

Wrixlewas thanks for your feedback.

2021-03-03 04:01:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when will you get the 200mm long heatsink in stock

Ερώτηση από Tokyo_89 επί 2021-02-16 01:52:53

Decumbi ture this 1pcs stock now,If you need more,After placing the order, we will ship it as soon as possible.

2021-03-03 03:59:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)