Απαντήσεις

Ερ: which one is stronger in terms of screw removal, the 120 or the 121?

Ερώτηση από pythagoras επί 2018-09-09 23:35:01

sssss with a software update, I believe the 121 should have more torque for screw removal

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how can I use a 24 volt 3 amp centre tapped transformer

Ερώτηση από jobinjose0010 επί 2019-07-05 07:13:07

sssss strip the exterior insulation, use a multimeter and find out which wire goes to the center. that's your positive, and the other wire is the negative. then, cut off the jack and connect the wires you identified as the positive and negative respectively to the input of the power supply

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what is the wire guage size?

Ερώτηση από blackwolf1024 επί 2019-10-14 13:04:53

sssss I've crimped 14 or 16 gauge successfully

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

sssss the size is clearly specified in the description and it's not a huge backpack. so I'd say that was an error on your part. but as far as the quality goes, can you please be a little more specific as to what a "really plastic material" is? also, is the zipper thick or one of those small, thin ones? thanks

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: what is the adhesive used in between the fibre sheets? what are the specifications of carbon fibre?

Ερώτηση από Ramanuja Shashikanth επί 2019-01-11 01:02:22

sssss multiplelayers of plain weave 3k carbon fiber with some sort of epoxy resin, vacuum bagged together. its very strong and has essentially no flex.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hola se puede templar cuchillos?

Ερώτηση από Claunori επί 2019-09-30 21:35:33

sssss noit doesnt get hot enough

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)