Οι ερωτήσεις μου

JDeGreat In telecommunications, Continuous Tone-Coded Squelch System or CTCSS is one type of in-band signaling that is used to reduce the annoyance of listening to other users on a shared two-way radio communi... Δείτε περισσότερα

2021-12-05 02:10:29 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

artmediagr It is used with home alarm security system.

2020-11-16 06:30:00 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: when the battery is removed, would all the settings remain saved or they lost. . .

Ερώτηση από Farozebhat επί 2019-05-19 08:04:32

clks07 No way.

2019-05-31 04:27:00 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work with two phones simultaneously. And is left ear available. .

Ερώτηση από Lionheart επί 2018-11-23 12:30:03

Karen No

2018-12-04 20:22:35 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)