Απαντήσεις

Ερ: what is measurement of open umbrella, not canopy distance but open point to point you stand under?

Ερώτηση από josephmcculloughjr επί 2019-01-26 13:29:54

Farozebhat this is total waste of money. I bought one, the shaft was broken not in transport but while packing, as it is made of v v poor and v thin steel.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)