Όλα τα μηνύματα

Ερ: Its only one or a pair?

Ερώτηση από Pablosj επί 2020-11-11 01:37:40

JDeGreat Single unit only

2021-12-21 03:04:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: vengono venduti in coppia?

Ερώτηση από BG454436863 επί 2020-10-12 02:50:41

JDeGreat Single unit

2021-12-21 03:03:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this can be connected to other channels during patrolling?

Ερώτηση από basumatarytommy επί 2020-01-02 12:03:30

JDeGreat You will only be connected to those using the same model. There are hundreds of channel frequencies but most likely the other models are tuned to the others and wont pick up your channe

2021-12-13 06:59:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

JDeGreat Yes compatible with 777s. One one earpiece. It says “2 pin” not 2 earpiece. That is talking about the headphone jack only as some are singular

2021-12-13 06:57:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the range??

Ερώτηση από atulankur επί 2019-09-13 01:11:19

JDeGreat 3 kms

2021-12-05 02:14:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

JDeGreat In telecommunications, Continuous Tone-Coded Squelch System or CTCSS is one type of in-band signaling that is used to reduce the annoyance of listening to other users on a shared two-way radio communications channel. ... The CTCSS feature also does not offer any security. You may have spelling error as there is no DSS but there is DCS which is Digital Coded system. Digital subtone (DCS) has 104 subtones. Compared to CTCSS toneS, the code speed is faster, the bit error rate is lower, and much users in the same channel. It sends a number repeatedly encoded in digital as you speak, in the low frequencies so you do not hear it. ... DCS is newer than CTCSS, and has more codes.

2021-12-05 02:10:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I share 10 devices in one channel?

Ερώτηση από qazplmasd1 επί 2019-07-27 04:32:18

JDeGreat Yes

2021-12-05 02:04:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)