Όλα τα μηνύματα

Ερ: QC3/9volt for Samsung Galaxy S21?

Ερώτηση από FroggyDK επί 2021-05-19 07:58:19

Protistology No, it does not.

2021-06-09 10:53:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this power 3 or 4 devices 5v 2A simultaneously 24/7 ?

Ερώτηση από da_jojo επί 2020-12-02 03:20:15

FroggyDK Yes, tried 1x wireless @9v, 1x smartphone @9v USB a, 1x smartphone @9v USB c, 1x tablet @5v USB a Worked fine, but all devices stops-starts charging when you connect something "new"

2021-02-20 07:17:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: auto switch off?

Ερώτηση από cesgtv επί 2017-11-07 05:13:53

FroggyDK Mine has auto-off - received it with dead battery, after replacing battery it works

2021-02-18 09:14:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (16)

Ερ: QC3? QC4? What speed / certification for quick charging is supported? Thank you!

Ερώτηση από banggoodcom επί 2020-12-31 08:36:35

FroggyDK Charges with 5volt, 1,7to1,9a with a Samsung charger. Cannot change to 9or12volt charging

2021-01-01 07:16:40 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Charging via micro-usb or usb-c?

Ερώτηση από FroggyDK επί 2020-11-09 01:08:12

diegopddj micro-usb

2020-11-17 07:21:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Charging via micro-usb or usb-c?

Ερώτηση από FroggyDK επί 2020-11-09 01:16:08

Splatz Charging is via micro-usb - a short usb to micro-usb lead is supplied with the product.

2020-11-09 04:23:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello can this tablet connected with ethernet cable or only with WiFi?

Ερώτηση από Lab46 επί 2020-10-24 04:08:43

FroggyDK Only wifi

2020-10-24 11:29:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: What batteries can go inside since the 18650 does not fit into the case

Ερώτηση από sasapu επί 2020-01-12 01:39:44

FroggyDK Text says: Battery Type: 1 * 1260100 or 2 * 6060100

2020-04-06 04:06:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why do people use the questions feature when they don't read the questions already asked?

Ερώτηση από BulletBill επί 2018-08-22 11:50:29

FroggyDK Weird... It says wifi & Bluetooth no problem... Thanks for clarifying this

2018-08-27 08:56:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)