Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi, can i connect it to wifi and see via app?

Ερώτηση από BG624464725 επί 2022-11-21 05:56:19

Splatz The weather station uses wifi to connect to the outside sensor only.

2022-11-21 02:46:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Splatz You are correct - the Chinese translate transisor to tube. I wonder what the translation of vacuum tube is?

2022-03-12 03:40:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the 3 colour dimming version come with a remote control?

Ερώτηση από Splatz επί 2021-11-03 07:29:21

The seller No, please install a wall switch to change its light color.

2021-11-04 03:31:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this come with any banana to banana plus or banana to alligator cups?

Ερώτηση από falconmick επί 2021-08-25 11:05:56

Splatz No. Only a power lead is supplied.

2021-08-25 05:57:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Can I run a 14v 10amp cordless drill?

Ερώτηση από andrego επί 2021-08-09 11:15:00

Splatz I would not take the risk. The initial startup current (amps) is very high for this type of tool and could easily damage this power supply.

2021-08-09 06:23:16 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Splatz Go to "Set hourly alarm time area" - the default start and end time setting is 7-21. Change this default e.g 7-7 or 21-21 When the start and end times are the same, no alarm.

2021-03-10 03:16:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are the overall measurements of this item?

Ερώτηση από BG224816552 επί 2021-02-22 05:19:06

Splatz As indicated in the description section - Table Saw Size 240 X 200 X 115mm - 9.45 X 7.87 X 4.53inch(L*W*H)

2021-02-22 04:40:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how many lbs ?

Ερώτηση από BG401621362 επί 2021-01-18 05:41:23

Splatz This item is a remote control switch with two remote control units to operate a 12V winch.You need to check the specifications of the winch you want to use with this switch, to find the maximum weight in lbs it can pull.

2021-01-18 07:07:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Splatz Source code for the STM32 and schematic diagram for this generator can be downloaded, see first 2 lines of the product description. It appears to be programmed in "C".

2020-12-29 06:10:50 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it support wireless charging?

Ερώτηση από mixlimantz επί 2020-12-21 09:37:44

Splatz If you are asking if the ear buds can be charged in the box when it is disconnected from power - the answer is yes, but only if there is enough energy stored in the battery built into the storage box. The charged capacity of this built-in battery is displayed on the front of the box a few seconds after the ear buds are placed into their storage locations, and remains on until the ear buds have been recharged. The charging box itself should be recharged when its capacity is low.

2020-12-21 10:40:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Are there any SMD components in this kit or are they all traditional "hole through" components?

Ερώτηση από BG171814229 επί 2020-11-17 09:20:47

Splatz There are SMD IC's that are pre-soldered on the pcb under the loud speaker, the rest of the components are "hole through" components.

2020-11-18 02:15:06 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Charging via micro-usb or usb-c?

Ερώτηση από FroggyDK επί 2020-11-09 01:16:08

Splatz Charging is via micro-usb - a short usb to micro-usb lead is supplied with the product.

2020-11-09 04:23:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What's the touch area of these ear buds?

Ερώτηση από Manuj3 επί 2020-11-01 01:35:41

Splatz Features: 1. bluetooth V5.0 & 10M ...... 2. Touch control-- Intuitive touch control lets you activate all features with just a tapon the earbud. (tapon the earbud = tap on the top of the earbud .)

2020-11-01 01:57:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: exist mesurment - A?

Ερώτηση από Lioran επί 2020-10-23 05:39:25

Splatz Below the specification list you will see: (Package include: 1 x Multimeter (battery Not included) 1 x Lanyard 1 x User Manual 1 x Storage Bag (Only 8138) Note: Can't measure DC - AC current.) If you want to measure Amps the function is not available.

2020-10-23 09:00:23 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: have 3.5mm cable?

Ερώτηση από BG105515575 επί 2020-10-06 11:22:48

Splatz A 1.2 metre straight cable with 3.5 mm stereo plugs each end is supplied with the headphones.

2020-10-06 08:14:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Splatz Searching for NIXT CLOCK IV-11 on the web came up with a manual "New Instruction from 20180622" that contained this info almost at the end of the document" { "Two Interval LED Press and hold “MENU” Button to active the interval LED The first color is led off Press and hold “+ -” Button to change the interval led color If led not light up, try Press and hold MENU again, and Press and hold “+ -” button, you may turn off the interval led by press MENU and hold again. Last LED ( Weeks LED) Press and hold “0” Button to active the Weeks LED The week led color is fixed and will auto change to different color every day. } Try a search on "IV-11 VFD Tube Clock" as well - there seems to be quite a lot of info for this clock on the internet.

2020-09-27 12:23:28 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Splatz I am not allowed to paste links, so try a search for "Multifunctional Transistor Tester DIY Kit Resistor Capacitor Triode D2P5" and "AVR Transistortester". The second item is probably the source of the original design. This device can save a lot of time when checking components, so I Hope this helps.

2020-09-10 09:09:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)