Όλα τα μηνύματα

Ερ: Charging via micro-usb or usb-c?

Ερώτηση από FroggyDK επί 2020-11-09 01:08:12

diegopddj micro-usb

2020-11-17 07:21:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)