Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this an 8 way or 4 Way joystick?

Ερώτηση από sts41 επί 2020-05-08 10:04:31

benjin I don’t quite understand, what’s the difference?

2020-06-05 09:01:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

sts41 I have one of these working with blink, but I am only using the esp8266 side.... Not sure how to communicate between both the uno and esp8266. I have added a response for one person on how to program the esp8266 side.

2019-10-24 09:44:45 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)