Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Is this an 8 way or 4 Way joystick?

Ερώτηση από sts41 επί 2020-05-08 10:04:31

benjin I don’t quite understand, what’s the difference?

2020-06-05 21:01:00 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)