Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello, where can I buy another carbon crucible? Thanks you

Ερώτηση από DavidCampos επί 2021-10-12 10:38:16

Erwin Call it graphite instead of carbon then your search result will be different ;-) https://www.banggood.com/search/graphite-crucible.html?ab_version=2

2021-10-13 09:34:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: where does the meter connect to the radio?

Ερώτηση από Clyde επί 2021-09-24 09:02:21

Erwin Hello Clyde, the meter connects under the left hand side of the bottom of the FT-857 when looking towards the front of the Ft-857 (same side as the microphone exits)

2021-09-24 04:11:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Erwin As good as no signal!!! except when you are close to a 100Watt transmitter ...just kidding -- but it is close to the truth! You can buy an 40db amplifier like Bangood ID: 1167696 or add two in series like ID: 1237028 or one like ID: 1237028 but the latter two are limited to 2 GHz. However I recommend the tiny SA ID: 1824664 it is not up to 4GHz but it works well up to 1 GHz. and has a way better resolution.

2021-08-03 05:48:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)