Όλα τα μηνύματα

Oocephalus Accessories are not sold separately

2022-08-25 12:44:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: favor confirmar se a prancha esta inclusa.

Ερώτηση από BG535316412 επί 2022-08-23 10:36:57

Dure Package included: 1xSafety ankle leash; 1xWaterproof phonecase; 1xPortable backpack; 1xHand air pump; 1xThree-section adjustable paddle ; 3xRemovable fin

2022-08-25 12:42:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how much for the pool?

Ερώτηση από BG151642515 επί 2022-08-24 05:46:49

Mirthre628 It's easy to check the current exchange rate. Just click on the drop-down "Currency" menu to select your preferred currency. https://www.banggood.com/Search_hl68_at280

2022-08-25 12:38:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: buongiorno , il prodotto, fornendo gli estremi è fatturabile ?

Ερώτηση από Jackfolla επί 2022-07-08 05:36:54

Rhubarb There is no specific temperature limit, but the pressure limit of the air cylinder cannot exceed 30, keep it at 25MPa, pay attention to the air pressure gauge when used

2022-07-13 10:35:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the approach distance?

Ερώτηση από BG423524433 επί 2022-02-03 07:19:29

Anacardic Recent observation distance is 5 meters

2022-02-15 12:31:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Wolflog haven't floor and tent pegs go directly into ground

2021-06-29 02:50:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: mochila realmente é impermeável??

Ερώτηση από BG568231537 επί 2021-06-27 07:26:03

Wall flower not for havery rain, ok for light rain

2021-06-29 01:51:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Sparkle it need use with power station , you can find more power station in the link below https://www.banggood.com/Wholesale-Portable-Power-Devices-c-10459.html

2021-06-29 01:44:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Whaleyt you can see the size detail in the picture, total weight is about 1083g

2021-01-06 07:23:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)