Όλα τα μηνύματα

Ερ: How to disable the vibration. It is annoying and unnecessary

Ερώτηση από basetau επί 2021-10-01 10:25:35

The seller Vibration is what bone conduction headphones are made of. Bone conduction is based on vibrations in the skull to pick up sound. I hope it brings you joy.

2021-10-06 03:13:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: are they clock wise or mixed. I need to use with Y cable

Ερώτηση από basetau επί 2021-06-27 06:39:20

Waffleon OK

2021-06-28 06:19:16 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This plane has issues and often gut death spiral

Ερώτηση από basetau επί 2021-10-17 06:28:38

Jay707 Flys well after you fix the rear stabilizer. otherwise you'll never get it flying straight

2021-12-19 09:41:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: No descriptions. What short of glue sticks? 6mm or 11mm

Ερώτηση από basetau επί 2021-12-12 02:23:08

The seller 6mm

2021-12-16 04:34:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How about warranty?

Ερώτηση από basetau επί 2021-09-26 04:41:19

xradiomusicx devi contattare il servizio assistenza

2021-12-12 01:51:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it support both ntsc and pal?

Ερώτηση από basetau επί 2019-01-17 01:21:40

DAumkraft Yes

2021-11-17 10:22:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with R9m module

Ερώτηση από basetau επί 2020-11-03 10:29:28

usapyon I checked with the R9M ACCST Flex, but it doesn't work properly. Binding is done.

2020-11-11 08:40:40 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)