Όλα τα μηνύματα

Ερ: sono presenti le istruzioni in italiano nella confezione?

Ερώτηση από BG404549113 επί 2021-10-17 08:35:49

xradiomusicx si sono presenti le istruzioni in italiano

2021-10-17 08:42:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: reggono ad acidi?

Ερώτηση από BG404549113 επί 2021-10-17 08:01:10

xradiomusicx non ti so rispondere, poiché non ho provato per ora ad immergerle in acidi 😀

2021-10-17 08:01:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: di che materiale sono?

Ερώτηση από BG404549113 επί 2021-10-17 07:58:49

xradiomusicx sembrano di acciaio speciale, sono molto robuste

2021-10-17 07:59:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: What is the power consumption in mA ?

Ερώτηση από stanslau επί 2021-05-29 12:55:16

xradiomusicx Current (idle) 10mA (typical) Current (typical during movement) 120-250mA Current (stall) 700mA (measured

2021-10-16 01:36:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Стики размером м3 или м4?

Ερώτηση από samutin63 επί 2021-10-16 01:24:32

xradiomusicx intendi il passo della filettatura dei leve? non so, non riesco a svitarle

2021-10-16 01:30:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)
xradiomusicx 23/03/2021
Arrivato ben imballato; spedizione rapidissima. L'articolo si monta in mezz'ora e flashando con gli strumenti compresi il firmware giusto reperibile sul sito creality si può cominciare ad utilizzarlo in poco tempo. Questa è la versione senza adattatore quindi dal sito creality occorre scaricare la versione firmware Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.1.1 - BLTouch without adapter. Quando si flasha il firmware occorre caricare sulla microsd(di massimo 8giga) il solo file bin del firmware altrimenti l'operazione di aggiornamento non va a buon fine e la stampante non fa più l'avvio. Basta comunque ricaricare il fimware corretto con la procedura giuista e la stampante riprende a funzionare. Le istruzioni sono in lingua inglese e sono presenti anche diverse immagini illustrative. A me è arrivata la versione 3.1 di creality, perfettamente compatibile con la mia ender 3 v2. Occorre staccare il fine corsa dell'asse z, questa nota è riportata anche sul manuale di istruzioni. Nella confezione è presente un cavetto molto lungo, diverse fascette per fermare il cavo, il supporto compatibile con la ender 3 v2 realizzato in alluminio(non occorre quindi stampare il supporto), le viti di fissaggio, e una punta di ricambio nel caso quella in dotazione si danneggi poichè il sensore batte sul piatto di stampa. Sul sito marlin ci sono diversi settaggi che possono essere applicati per il bltouch. La matrice dei punti che vengono letti sul piano di stampa può essere variata a piacimento in modo da migliorare l'autolivellamento a discapito di tempi di attesa maggiori. Penso che sia un accessorio indispensabile per ogni ender 3 poichè il solo livellamento manuale è abbastanza noioso e impreciso.
6
Συστάσεις
Σχόλια (0)

xradiomusicx si ogni servo viene fornito con le sue viti per il fissaggio e con le staffette di plastica di varie forme

2021-10-09 02:51:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)