Όλα τα μηνύματα

Ερ: picture looks like a gas strut.

Ερώτηση από Rusty επί 2021-09-16 08:53:22
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Does it have settings for solar charging of LiFePO4 batteries?

Ερώτηση από Rusty επί 2021-08-30 08:04:07

The seller Yes, it is possible. Note that it is applicable to 24V Battery system.

2021-08-31 03:25:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many Amps at 12V does one light draw in operation. Thank u.

Ερώτηση από yadawho επί 2020-12-28 12:39:58

Rusty At 13 volts each light draws 0.9 amps so in reality they are 10 watts each.

2021-07-22 07:57:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What size wire does it take?

Ερώτηση από Rusty επί 2021-07-08 05:30:53

The seller The inner diameter of the product is 10mm

2021-07-09 08:36:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)