Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the users manual in English language?

Ερώτηση από BG121138394 επί 2022-03-07 06:54:51

Vivi Hello friends, you can click >>Please Click Here to Download the English User Manual<< in the details page

2022-03-07 09:02:56 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: It says that it has a calibration function. How do you calibrate it?

Ερώτηση από AlanHarwood επί 2022-03-07 11:34:20

Meatusreff The calibration is in the data deletion, and there is a calibration factor at the bottom. The default is 1.00.After selecting OK, you need a password to enter, the password is 0018, after entering, you can modify the wash 1.00

2022-03-07 09:01:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

wuchuangbin Hellofriends, we have presented the latest version of the APP download method on the page. You can scan the QR code on the page to download. I am very sorry for the inconvenience caused.

BG562134152 04/11/2021
1
Σχόλια (1)

Patrick The test version firmware will directly enter the system after booting. The official version firmware will display the version number in the lower right corner.

2021-08-03 05:21:04 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What about the device dimensions?

Ερώτηση από AtefTohamy επί 2021-04-30 02:35:45

Leepwas 143.4X70.9X15.7MM

2021-05-11 05:18:26 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

puppy Hello friends, you can ask customer service to provide you with instructions

2021-03-03 12:24:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there a downloadable English user guide?

Ερώτηση από IstvanK επί 2021-02-27 09:56:29

Hemistich Hello friends, you can ask customer service to provide you with instructions

2021-03-03 12:16:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Palomino Hello friends, you can ask customer service to provide a purchase link

2021-03-03 12:13:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: magnification and diameter size.

Ερώτηση από BG185344812 επί 2021-02-27 09:34:24

Petroleous Diameter: 20CM Magnification: 8X

2021-03-03 12:09:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)