Όλα τα μηνύματα

Snippy15 if your previous cylinders on the break system was not cable operated then these would work as they universal. IF there is enough space on your handle bars.

2021-11-14 08:49:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the sale a pair of brake and clutch levers?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 05:47:54

Humbugli236 no, just only one side, left or right side.

2020-03-05 03:24:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: One pair?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 05:42:27

Antechapel the price is not for one pair, it is for one left side or one right side, it is optional.

2020-03-05 03:23:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: One pair?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 05:41:16

Triskelion no, the price is for only one side, left side or right side, it is optional.

2020-03-05 01:32:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello! is it possible to adjust the odometer? And is only 199km/h the maximum?

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-09-17 02:26:20

Marslon sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2019-10-06 08:15:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work for motorcycle? I ask because I have a Suzuki GSF 1200.

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-09-17 02:36:55

Suyond It is for cars

2019-09-18 02:19:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, how are you? I have a gsf *****, would it suit her?

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-05-26 08:32:40

Quokkahmic hi,you can contact customer service cservice@banggood.com or live chat. They would tell you.

2019-06-05 11:39:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Olá, gostaria de saber qual é o diâmetro da mangueira, pois quero usar em uma Suzuki gsf 1200.

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-04-29 03:36:18

Kinka jou you can find the top right corner "Help" to live chat with online customer service about it.

2019-05-06 01:45:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, I need the front pair and the back pair, do you?

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-01-10 05:21:23

Crazyred this is for front.

2019-01-25 04:07:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)