Όλα τα μηνύματα

Ερ: would this fit a Kawasaki zx1000

Ερώτηση από Snippy15 επί 2022-08-14 08:08:54
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Какая ёмкость аккумулятора?

Ερώτηση από Valter επί 2020-12-14 04:24:14

Snippy15 i dont understand can you type in english

2022-06-14 02:24:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: Is It fit for vespa GTS 300?

Ερώτηση από gabrieledifranceschi επί 2020-07-10 11:19:43

Snippy15 its quite universal guys. aslong as you have enough space on your handle bars to mount it and also on this one your clutch and break is hydraulic

2022-06-14 02:24:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how about the battery which amper

Ερώτηση από gokhansenkara επί 2022-06-12 01:20:24

Snippy15 it lasts long. also shines very bright. i use it at work as i am a police officer

2022-06-14 02:22:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: when i comnect my compressor the air does not come out the other end. its like its blocked

Ερώτηση από Snippy15 επί 2022-06-08 09:12:59

Sebizarro check the valve on top of the gauge, didn't connect mine yet...

2022-06-08 10:52:35 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I video, dopo la registrazione, sono fluidi o si vedono a scatti?

Ερώτηση από BG916949495 επί 2022-01-11 02:10:15

Snippy15 i only speak english

2022-01-11 05:42:45 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it fit to rouser ns160?

Ερώτηση από BG112331849 επί 2021-04-02 10:38:05

Snippy15 show me your bike and i wil tell you if it wil work. it is universal so if you have enough space on your handle bar it must fit

2022-01-11 05:42:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it fit for fury classic 125?

Ερώτηση από BG384342381 επί 2020-10-11 10:15:12

Snippy15 i am not sure. if you can show me your old ones i can tell you if it wil fit

2022-01-11 05:41:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I fit in am6?

Ερώτηση από BG451555425 επί 2020-08-21 06:34:23

Snippy15 what bike is a am6... i know this fits all yamahas but if your old gear lever is a curved lever then this one wont work. most of the old bikes have a straight lever.... some super bikes aswell

2021-11-22 05:37:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Snippy15 32mm

2021-11-22 05:36:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is this a single pice.. Or pair?.

Ερώτηση από Valappileykandy επί 2019-11-14 02:04:22

Snippy15 its a pair.

2021-11-22 05:34:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Snippy15 if your previous cylinders on the break system was not cable operated then these would work as they universal. IF there is enough space on your handle bars.

2021-11-14 08:49:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)