Οι ερωτήσεις μου

Snippy15 if your previous cylinders on the break system was not cable operated then these would work as they universal. IF there is enough space on your handle bars.

2021-11-14 20:49:22 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the sale a pair of brake and clutch levers?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 17:47:54

Humbugli236 no, just only one side, left or right side.

2020-03-05 03:24:24 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: One pair?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 17:42:27

Antechapel the price is not for one pair, it is for one left side or one right side, it is optional.

2020-03-05 03:23:11 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: One pair?

Ερώτηση από Dudu επί 2020-02-15 17:41:16

Triskelion no, the price is for only one side, left side or right side, it is optional.

2020-03-05 01:32:18 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello! is it possible to adjust the odometer? And is only 199km/h the maximum?

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-09-17 14:26:20

Marslon sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2019-10-06 20:15:18 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work for motorcycle? I ask because I have a Suzuki GSF 1200.

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-09-17 14:36:55

Suyond It is for cars

2019-09-18 02:19:25 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, how are you? I have a gsf 1200 1997, would it suit her?

Ερώτηση από zanette.eduardo επί 2019-05-26 08:32:40

Quokkahmic hi,you can contact customer service cservice@banggood.com or live chat. They would tell you.

2019-06-05 23:39:18 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)