Οι ερωτήσεις μου

Ερ: What is the maximum withstandig temperature?

Ερώτηση από PePa123 επί 2019-09-25 19:11:50

Mayble22 oh, very good question on my testing only dry Iron on high temperature can damage this, in other words Iron with power above 1700 Watts

2021-08-12 02:37:30 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi, Couldnt find, if the 4gb Ram is the maximum ram supported ? Thanks PAP

Ερώτηση από PePa123 επί 2019-07-29 11:01:52

Vince 16GB

2019-07-30 00:38:52 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)