Απαντήσεις

Ερ: Hello, how can I switch on the humidity? I filled it water, but nothing happened

Ερώτηση από szucslaci1942 επί 2021-06-27 05:04:51

PePa123 it's the bottom button, light. 👍

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

PePa123 I don't know that carrier, but it's a Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz - would work on GSM networks, and the Tellus it's one of those. 🙂

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)