Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Does it have Australian standards AS1698 or AS/NZS1698?

Ερώτηση από robb053 επί 2021-05-13 22:09:22

Linvil sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2021-06-09 21:19:00 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will you be making one with the Australian flag?

Ερώτηση από robb053 επί 2021-03-03 07:40:30

BG394743511 Please connect with customer service!

2021-03-07 22:00:55 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: How much does it hold?

Ερώτηση από robb053 επί 2021-02-19 12:25:21

BG394743511 Please connect with customer service!

2021-02-23 03:26:43 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)