Όλα τα μηνύματα

Ερ: original product

Ερώτηση από BG332815811 επί 2021-12-15 01:04:10

BG394743511 YES

2022-01-04 03:52:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this really 18k gold or just plated?

Ερώτηση από BG176228255 επί 2021-12-18 01:09:40

BG394743511 PLATED

2022-01-04 03:52:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I apply the whole body? and it will take how long to work?

Ερώτηση από BG405364934 επί 2021-12-19 07:28:25

BG394743511 YES

2022-01-04 03:52:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What are the dimensions of the frame?

Ερώτηση από BG115354820 επί 2021-12-23 10:36:12

BG394743511 Please contact customer service

2022-01-04 03:50:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Como posso selecionar o tamanho?

Ερώτηση από BG112855121 επί 2021-12-25 03:27:38

BG394743511 Please contact customer service

2022-01-04 03:11:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you send this to India please

Ερώτηση από BG222481315 επί 2021-12-26 12:01:38

BG394743511 OK

2022-01-04 03:11:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will the color of thr necklace easily fade?

Ερώτηση από BG104112121 επί 2021-12-28 08:10:19

BG394743511 no

2022-01-04 03:09:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: هل يوجد مقاس اكبر ؟

Ερώτηση από BG135271937 επί 2021-12-29 03:52:23

BG394743511 NO

2022-01-04 03:08:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: o cabo é giratorio

Ερώτηση από nanydgd επί 2021-12-13 10:25:01

BG394743511 yes

2021-12-14 04:08:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)