Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Can I control the rgb lighting of the device? I see no option in the app.

Ερώτηση από Kostas Pablo Garcia επί 2021-08-17 08:48:57

BG441164834 You make a DIY remote if you have the remote contoller of the RHB light. You can teach each button to the app.

2022-01-23 12:50:05 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (3)