Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I control the rgb lighting of the device? I see no option in the app.

Ερώτηση από Kostas Pablo Garcia επί 2021-08-17 08:48:57

BG441164834 You make a DIY remote if you have the remote contoller of the RHB light. You can teach each button to the app.

2022-01-23 12:50:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What kind of battery does it need exactly and how many? How long does it work with one set?

Ερώτηση από Bálint επί 2020-10-11 06:55:51

Meatusreff Button battery, can be used for at least one year

2020-11-06 05:51:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)