Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Why does the Software Link in the description not work ?

Ερώτηση από JayBee επί 2022-02-21 05:31:10

xAlex The download is not working: If you copy the link in another window it should download: http: [slash] [slash] myosuploads3.banggood.com [slash] products [slash] 20190421 [slash] 20190421205201LTDZ... Δείτε περισσότερα

2022-02-21 06:03:02 Βοηθητικός (3)
Απαντήσεις (1)

BG505571080 Its output is about 1 Watt or just under, it's not picosecond pulses either. Don't use it without buying 450nm goggles first. I use the Eagle Pair EP-1 (cost about double the price of this item)

2021-03-30 04:56:51 Βοηθητικός (3)
Απαντήσεις (4)

Ερ: What is the diameter of the tires ??

Ερώτηση από JayBee επί 2020-10-02 07:53:14

BG101511835 mi dispiace ma non ho ancora ricevuto la presente auto

2021-11-12 05:53:16 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: Why can'I I get this unit to connect to the FlagFit 2.0 App ????

Ερώτηση από JayBee επί 2019-10-25 07:01:03

BGRoma Отлично, все устроило!

2021-07-31 16:30:41 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the wavelength of the UV light emitted by the LEDs ??

Ερώτηση από JayBee επί 2020-04-10 07:19:35

WimB hahahaha, lol, 225nm with LED's ?? nah, not happening. If, and I mean IF these LED's are UVC at all and in the germicidal range, you may hope they are 270nm. really good uvc leds of LG are 100mW and e... Δείτε περισσότερα

2020-08-10 16:54:53 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (6)