Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is max speed of this car

Ερώτηση από BG103717433 επί 2020-08-08 12:46:12

BG101511835 15 all'ora

2021-11-12 05:54:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What is the diameter of the tires ??

Ερώτηση από JayBee επί 2020-10-02 07:53:14

BG101511835 mi dispiace ma non ho ancora ricevuto la presente auto

2021-11-12 05:53:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)