Οι ερωτήσεις μου

Ερ: ¿Es posible ponerle luces?

Ερώτηση από Mirko επί 2021-11-09 03:43:47

vesuviusrc_it Yes,I did it, follow my YT channel I will do a night video on it. Anyway it's a custom mod, nothing factory supported.

2021-11-11 10:54:52 Βοηθητικός (2)
Απαντήσεις (1)

Ερ: ¿puede funcionar con el modelo de Wltoys A949?

Ερώτηση από Mirko επί 2021-11-13 12:00:08

The seller Yes,this esc can be used for wltoys a949

2021-11-14 21:00:16 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are compatible with the metal axel upgrade?

Ερώτηση από Mirko επί 2021-04-03 01:22:41

Redolent Yes,these differential should be use with metal upgraded axle

2021-04-12 21:44:37 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are compatible with the OH32A03 model?

Ερώτηση από Mirko επί 2020-05-08 17:47:02

Ekstrom_ No,OH32A03 car should work with ta0029 main axle part

2020-05-13 02:27:47 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)