Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will these work on a l202?

Ερώτηση από BG944144238 επί 2021-11-10 10:39:47

vesuviusrc_it Idon't know what car are you talking about, you'd better take off the stock bearings or bushings and measure it precisely.

2021-11-11 10:55:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ¿Es posible ponerle luces?

Ερώτηση από Mirko επί 2021-11-09 03:43:47

vesuviusrc_it Yes,I did it, follow my YT channel I will do a night video on it. Anyway it's a custom mod, nothing factory supported.

2021-11-11 10:54:52 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Could I safely upgrade the battery leads to xt30?

Ερώτηση από BG822108105 επί 2021-11-07 11:39:21

vesuviusrc_it yeahsure, or use an adator like I did in my YT video fastest SG1602

2021-11-11 10:53:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Works for the A959-A as well?

Ερώτηση από amoreno75 επί 2021-11-10 10:14:06

vesuviusrc_it yeah sure they are good for every A959 969 979 and the B versions too. they are NOT good for the A949 because it has different (shorter) A arms that result in a smaller wheel track. Check my video on YT fastest A949 and you will see those differences explained.

2021-11-11 10:26:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

vesuviusrc_it the volts X RPM result you do with this maths is not gonna be it in the water. those numbers are theoretical and with no load on the motor. you will overheat, but due to high voltage compared to electronics, they're gonna be close.to their limit

2021-06-19 11:42:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: O motor de 3600KV qual a corrente?

Ερώτηση από Diógenes Welter επί 2021-06-08 07:42:59

vesuviusrc_it 16V

2021-06-19 11:40:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: are the max voltage and max amps specs in product details for the 3600 or 5200kv?

Ερώτηση από BG504432351 επί 2021-06-19 07:20:02

vesuviusrc_it hello buddy, the max Volts you see in product details are for the 3600. the 5200 can do 12V.

2021-06-19 11:39:28 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Você já enviou para o Brasil? Sabe o valor da taxa?

Ερώτηση από BG111410106 επί 2021-05-02 12:18:44

vesuviusrc_it Thisform is for questions to other users. If you need to ask the seller use the ask support button.

2021-05-18 04:36:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: donde puedo conseguir los tornillos ?

Ερώτηση από kalosg επί 2021-05-06 07:05:09

vesuviusrc_it justbring the car at a local hardware store and find something that suits.

2021-05-18 04:33:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)