Οι ερωτήσεις μου

The seller Hello,this coke rc car do not have separate battery link to buy,if you have our store order number and it came with bad battery,please send video to our customer service team,cservice@banggood.com to ... Δείτε περισσότερα

2023-03-13 20:50:02 Βοηθητικός (2)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hm, no reviews mean nobody is buying this stuff. Maybe you are asking too much for it?

Ερώτηση από Wrongway επί 2021-06-11 15:32:39

cjthedj77 you tubes petro brothers have just you tubes petro brothers have just done a reveiw

2021-07-27 13:57:47 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)