Όλα τα μηνύματα

Ερ: does 1080p has card slot

Ερώτηση από facundomalang επί 2019-09-20 08:50:18

cjthedj77 yes sd slot is in drone

2022-01-07 11:34:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: possibile long range fpv? fly time?

Ερώτηση από carincimarco επί 2021-04-03 02:45:16

cjthedj77 Yes definitely if you use lion batterys

2022-01-07 11:33:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work with a 3 pin receiver

Ερώτηση από BG131381233 επί 2022-01-07 09:14:50

cjthedj77 Yes there is a 3 pin cable that connects to your receiver

2022-01-07 11:32:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this use plastic brushless motors?

Ερώτηση από BG345449225 επί 2020-08-31 12:20:32

cjthedj77 don't think so

2021-12-25 08:35:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Only autosearch ? Or can I set the channel & band myself ?

Ερώτηση από Cre8ionz επί 2019-05-10 03:24:11

cjthedj77 should be able to

2021-12-08 07:46:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: when will be Blue version with X6FG in Czech Republic Store?

Ερώτηση από jbml επί 2021-03-28 09:37:09

cjthedj77 should be

2021-12-08 07:45:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

cjthedj77 there's definitely got to be a possibility to adjustable the parameters of the unit either via a firmware update or current menu options I will have a look into the issue and report back to you here buddy

2021-11-21 10:58:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use it with Smrc ICAT?

Ερώτηση από BG185244618 επί 2021-10-03 11:43:54

cjthedj77 as long it has a m12 size female screw point it could definitely fit

2021-11-21 10:49:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the vtx range for this aircraft?

Ερώτηση από BG222314121 επί 2021-09-13 06:04:57

cjthedj77 would depend on the mw of the vtx plus the strengths of your transmitter , need more input please ?

2021-11-21 10:25:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can this be used for tyro79 vtx to power up a sma antena!? thanks!

Ερώτηση από josipm_97 επί 2019-04-15 03:37:56

cjthedj77 Yes should be fine

2021-11-14 07:30:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I have an gt3b but i couldnt bind the receiver does anyone have the same problem

Ερώτηση από caglar επί 2021-11-04 10:54:40

cjthedj77 no mine binder fine

2021-11-06 06:03:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What type of adhesive is on this tape? Silicone or acrylic?

Ερώτηση από BG181117424 επί 2021-11-05 04:08:31

cjthedj77 it's used in many electrical applications where heat is a issue especially

2021-11-06 06:03:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)