Όλα τα μηνύματα

Ερ: what are the measurements of the camera slot?

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-07-25 12:38:20

jpit88 14mm

2022-01-07 08:51:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what's the distance between the mounting posts; can a mobula 7 (crazybee pro v2) fit in here?

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-08-16 04:53:39

Ammar81 25.5 mounting distance..i put a crazybeex in one which is same size as crazybee Pro

2021-09-05 05:04:06 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Hobbyboy All flight controller are meant to use opto esc as they have a built in bec. So if you do use a esc that already has a bec built into it just leave the red wire unconnected. You can also use it to power 2 servos with out drawing power from the fc.

2021-12-25 08:48:39 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This should work for a mobula 7 also right?

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-07-09 07:01:12

Sebby_D yes

2021-12-09 08:38:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How much do they weigh? The title says 9g but the description says 12.55g.

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-11-08 09:58:45

Maxi_Ferrari usually if a servo says "9g" it is a size reference and not a weight reference. all "9g" servos have the same size. I don't know why they made it that way but it's an industry standard

2021-11-22 01:28:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Where can I get CW props to use with these for my quadcopter?

Ερώτηση από CJBtha επί 2018-02-06 07:52:51

GreenscOOps search "6030 props" look for Gemfan 2 pair props for a quad, cw and ccw

2021-11-21 06:34:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Puedo agregar 3 receptores más???? Que costo tendría

Ερώτηση από Rafoy επί 2021-01-09 08:10:31

GreenscOOps about 15usd for the receiver alone. you can switch between then in the transmitter.

2021-11-21 06:30:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

george7n I am having the same issue. I don't think that the Hawkeye brand is that great. Iam switching over to RunCam products. they are more reliable and they do what's supposed to do....so this Hawkeye product is my last Hawkeye product.

2021-09-09 08:06:39 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this motor be used on an airplane?

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-09-07 05:09:36

A10nmw i use this motor on all of my wings and bixler glider. powerful motor

2021-09-07 05:25:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this compatible to micro servo SG90 analog?

Ερώτηση από parascarmelojr επί 2019-12-20 10:26:36

GreenscOOps As long as it has JR style plugs it will work with this rx and tx.

2021-09-06 02:16:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can this item be delivered to Qatar. Is their any kind of restriction about this item.

Ερώτηση από vicky prasad επί 2018-05-16 12:46:14

GreenscOOps Well apparently you need some kind of license from Qatar aviation authority to fly but i don't know about shipping restrictions.

2021-09-06 02:14:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

GreenscOOps those are your auxiliary channels but it's worth noting that with the firmware that comes stock on this tx you can only use 2 of them at a time because it is 6 channels tx. If you buy the data cable and update firmware it can use all 10 channels at a time. if your new 6 will be fine, it's a great tx imo.

2021-09-06 02:06:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

GreenscOOps I made a mini firewall from some left over wood from a balsa kit and mounted it directly to that. As long as you have a small hole or cutout for the back of the motor shaft to spin freely, you'll be fine.

2021-08-28 02:06:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: fit on the flysky fs-i6 ??

Ερώτηση από Venício Ribeiro επί 2020-10-17 02:28:02

GreenscOOps What do you mean? It does not use 18650 li-ion, it uses AA batteries.

2021-08-28 02:02:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)