Όλα τα μηνύματα

Ερ: What's the calibration procedure for these ESCs?

Ερώτηση από spawney επί 2020-02-17 11:09:49

Waddleeeenn This esc do not have calibration procedure

2020-03-05 04:27:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you sell extra batteries for this plane?

Ερώτηση από spawney επί 2019-06-15 06:04:09

VanCityRC Batteries are available through the manufacturer

2020-05-29 05:00:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)