Όλα τα μηνύματα

Ερ: This 4in1 20a esc work with F3 Flight controller Acro 6DOF.?

Ερώτηση από binh ha επί 2020-02-28 10:21:58

olo Yes, It should work

2020-02-28 10:58:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the dimensions of the propellers?

Ερώτηση από aonkar taklikar επί 2019-08-06 02:29:03

olo 5 inch

2020-02-12 12:33:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have RSSI

Ερώτηση από yussuf3456 επί 2020-02-11 09:36:55

olo No it doesn’t

2020-02-12 12:32:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this support 3s? How about the thrust

Ερώτηση από olo επί 2019-09-13 02:52:30

tedhancock68 At 700kv your props will spin like an old Dutch windmill.

2020-01-21 11:54:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I use 9443 propellers in x9 frame

Ερώτηση από satishmali επί 2019-08-26 11:51:29

olo What is the maximum prop clearance in x9 frame

2019-10-24 01:55:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: How about the spare parts

Ερώτηση από olo επί 2019-08-03 04:44:40

zengjiewen u can buy it in banggood according to your needs and budget

2019-08-05 10:34:34 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does the rotors available with the kit?

Ερώτηση από olo επί 2019-08-03 02:55:05

zengjiewen of course

2019-08-05 10:33:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can we install the canopy of pro V2 on this

Ερώτηση από olo επί 2019-08-05 08:56:54

zengjiewen Afraid that is not working, size are different

2019-08-05 10:15:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)